Inovace přípravku pro měření radiální tuhosti valivých ložisek s funkcí axiálního předpětí

dc.contributorPotěšil Antonín, doc. Ing. CSc. : 55530
dc.contributor.advisorŠevčík Ladislav, prof. Ing. CSc. : 55255
dc.contributor.authorKrejčí, Oskar
dc.date.accessioned2020-11-27T05:37:16Z
dc.date.available2020-11-27T05:37:16Z
dc.date.committed2021-8-12
dc.date.defense2020-06-25
dc.date.submitted2020-2-12
dc.date.updated2020-6-25
dc.degree.levelIng.
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá inovací přípravku pro měření radiální tuhosti valivých ložisek. Cílem inovace je stanovení radiální tuhosti valivých ložisek na základě experimentálního měření. Práce popisuje proces generování konceptů a výběr optimální varianty na základě zvolených kritérií. Obsahem práce je detailní konstrukce 3D modelu přípravku a jeho ověření metodou FMEA a napěťovou analýzou FEM. Experimentální část práce stanovuje metodiku měření pomocí inovovaného přípravku a zabývá se metodikou vyhodnocení naměřených dat. Závěrečná část je věnována optimalizaci přípravku metodami TRIZ a ekonomickému zhodnocení projektu.cs
dc.description.abstractThe aim of this thesis is innovation of the fixture for measurement of the radial stiffness of the roller bearing. The goal of the innovation is to determine the radial stiffness based on the experimental measurement. The thesis describes the process of generation of the concepts and selection of the optimal variant based on the chosen criterions. The thesis includes detailed construction of the 3D model and its verification using the FMEA method and the FEM stress analysis. The experimental part of the thesis determines methodology of the measurement using this fixture and methodology for the result processing. The final part of the thesis describes the TRIZ optimization of the measurement fixture and the economical valorization of the whole project.en
dc.description.mark
dc.format63 s.
dc.format.extent
dc.identifier.signatureV 202002407
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/158249
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonpar[1] PEŠÍK, L.~Části strojů. 1. díl. Liberec: Technická univerzita 2005. ISBN 978-80-7372-573-0par par[2] PEŠÍK, L.~Části strojů. 2. díl. Liberec: Technická univerzita 2005. ISBN 978-80-7372-574-7par par[3] LEINVEBER, J. a VÁVRA P.~Strojnické tabulky. Úvaly: Albra, 2011. ISBN 978-80-7361-081-4par par[4] MAŠÍN, I. a JIRMAN, P.~Metody systematické kreativity. Liberec: Technická univerzita v Liberci 2012. ISBN 978-80-7372-853-3par par[5] MAŠÍN, I.~Inovační inženýrství - Plánování a návrh inovovaného výrobku. 1. vydání. Liberec: TUL, 2012. 168s. ISBN 978-80-7372-852-6.par par[6] SKF.~Rolling bearings in industrial gearboxes - part I~[online]. Copyright SKF, 1997 [cit. 14.10.2019]. Dostupné z: https://www.skf.com/binary/tcm:151-73075/0901d1968010a4d1-SKF4560_E_1_tcm_12-73075.pdfpar par[7] SKF.~Rolling bearings in industrial gearboxes - part 2~[online]. Copyright SKF, 1997 [cit. 14.10.2019]. Dostupné z: https://www.skf.com/binary/tcm:151-73081/0901d1968010a50c-4560_E_2_tcm_12-73081.pdfpar
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectvalivá ložiskacs
dc.subjecttuhostcs
dc.subjectradiálnícs
dc.subjectinovacecs
dc.subjectměřenícs
dc.subjectpřípravekcs
dc.subjectexperimentcs
dc.subjectkonstrukcecs
dc.subjectroller bearingsen
dc.subjectrigidityen
dc.subjectradialen
dc.subjectinnovationen
dc.subjectmeasurementen
dc.subjectfixtureen
dc.subjectexperimenten
dc.subjectdesignen
dc.titleInovace přípravku pro měření radiální tuhosti valivých ložisek s funkcí axiálního předpětícs
dc.titleInnovation of fixture for measurement of radial stiffness of rolling bearings with axial preload functionen
dc.typediplomová prácecs
local.degree.abbreviationNavazující
local.degree.disciplineIV
local.degree.programmeStrojní inženýrství
local.degree.programmeabbreviationN2301
local.department.abbreviationKST
local.facultyFakulta strojnícs
local.faculty.abbreviationFS
local.identifier.authorS17000213
local.identifier.stag40683
local.identifier.verbis
local.identifier.verbiskpw06669216
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo2407
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
__DP_Krejci_stag_format.pdf
Size:
4.15 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
posudekOskarKrejci.pdf
Size:
238.6 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
posudek_DP_Krejci.pdf
Size:
366.97 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
13.25 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP
Collections