Vzdělávací programy podporující výuku Výchovy k občanství v Libereckém kraji

Title Alternative:Educational Programmes Supporting Civics at Liberec Region
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The Diploma Thesis gives a subject survey of the educational programmes usable in the Education for Citizenship at the second level of primary school. There are programmes which correspond with the aims of the Curriculum and whose authors are mostly non-profit or benefit organizations in Liberec region or such organizations whose programmes have national overreach. One part of the dissertation is dedicated to the characteristic of the non-profit organizations and of the selected organizations providing services in education, a short characteristic of activity in this field is also given.
Diplomová práce podává tematický přehled výukových programů využitelných ve Výchově k občanství na 2. stupni ZŠ. Jedná se o programy, které korespondují s cíli Rámcově vzdělávacího programu a jejichž tvůrci jsou většinou neziskové nebo příspěvkové organizace v Libereckém kraji nebo takové organizace, jejichž programy mají celostátní přesah. Část práce je věnována charakteristice neziskových organizací a u vybraných organizací, poskytujících služby v oblasti vzdělávání, je podána krátká charakteristika činnosti v této oblasti.
Description
katedra: KFL; rozsah: 112 s, 13 s. příloh.
Subject(s)
curriculum, education for citizenship, section subjects, school educational programme, non-profit organizations, benefit organizations, rámcový vzdělávací program, výchova k občanství, průřezová témata, výukové programy pro školy, nezisková organizace, příspěvková organizace
Citation
ISSN
ISBN