Analýza účetních výkazů CPI Facility, a.s. sestavených dle české legislativy a IFRS

Title Alternative:Analysis of financial statements of the CPI Facility, a.s. prepared according to the Czech legislation and the IFRS
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato diplomová práce se věnuje komparaci účetních výkazů sestavených dle české účetní legislativy a Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. V teoretické části je provedena deskripce vývoje účetnictví, funkce účetnictví a informačních potřeb jeho uživatelů. Dále jsou popsána pravidla a principy, na kterých jsou postaveny US GAAP, IFRS a česká účetní legislativa, následně je vysvětlena současná snaha o harmonizaci mezi systémy US GAAP a IFRS a také harmonizace českého účetnictví s evropskou účetní legislativou. Ve třetí části jsou analyzovány předpoklady pro sestavení účetní závěrky dle české účetní legislativy a Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. V praktické části jsou na příkladu konkrétní společnosti demonstrovány rozdíly ve výkazech sestavovaných dle českého účetní legislativy a Mezinárodních standardů účetního výkaznictví, jež vznikají u vybraných vykazovaných položek. Z těchto odlišností vyplývají významné rozdíly ve výsledku hospodaření vykázaného dle IFRS a dle ČÚL.
Description
96 s., 11 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
accounting, účetnictví
Citation
ISSN
ISBN