Návrh webového rozhraní pro práci s databází diplomových a bakalářských prací

Title Alternative:Web interface for interacting with the database of master and bachelor thesis
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývá vytvořením webového rozhraní umožňujícího fulltextově vyhledávat v kvalifikačních pracích, vytvořených pro Technickou Univerzitu v Liberci. Webové rozhraní je naprogramováno v jazyku PHP a obsahuje dvě oddělené části veřejně přístupný fulltextový vyhledávač a zabezpečené rozhraní pro správu. Pro uchování všech dat o kvalifikačních pracích je využita databáze MySQL. Práce dále obsahuje aplikaci určenou k vytváření textových přepisů jednotlivých kvalifikačních prací. Tato aplikace je naprogramována v jazyku Python a pracuje po dávkách určených konfiguračním souborem. Aplikace není umístěna na straně webového rozhraní. Dokumentace je rozdělena na tři části. A to teoretickou, ve které jsou popsány využité technologie, použitá literatura a porovnání se současnými vyhledávači publikací na internetu. V druhé části je podrobně rozebrán postup a problémy vzniklé při vytváření rozhraní a výše zmíněné aplikace. Dále jsou zde uvedeny příklady a možnosti použití těchto rozhraní. V poslední části je uvedeno celkové zhodnocení bakalářské práce.
Description
42 s. :il. +CD ROM
Subject(s)
user interfaces, databases, uživatelská rozhraní, databáze
Citation
ISSN
ISBN