Vliv účetnictví a daně z příjmů na hospodaření podnikatelského subjektu v porovnání s příspěvkovou organizací

Title Alternative:Effect of accounting and income tax on profit business entity in comparison with the funded organization
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato diplomová práce se zaměřuje na vliv účetnictví a daně z příjmů na hospodaření podnikatelského subjektu v porovnání s příspěvkovou organizací. Zkoumané subjekty jsou společnost KOBIT, spol. s r. o. za podnikatelský subjekt a Střední škola v Lomnici nad Popelkou za příspěvkovou organizaci. Diplomová práce je rozdělena do dvou částí. V první části jsou teoreticky popsány a vysvětleny důležité pojmy vztahující se k danému tématu diplomové práce. V druhé části této práce jsou nejdříve obě organizace charakterizovány. Dále jsou zkoumány a porovnávány vybrané účetní metody, aktiva, pasiva, náklady, výnosy a výsledek hospodaření. Výsledkem je porovnání účetních výkazů (rozvahy a výkazu zisku a ztráty) dle legislativní úpravy jednotlivých organizací. Přínosem práce je analýza hospodaření pomocí rozdílových a tokových ukazatelů a pomocí poměrových ukazatelů. Podklady pro zpracování jsou čerpány z poskytnutých výročních zpráv.
Description
102 s., 43 s. příl. :tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
accounting, income tax, účetnictví, daně z příjmů
Citation
ISSN
ISBN