Milosrdná lež

Title Alternative:Merciful Lie
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou milosrdné lži. Jejím cílem bylo zjistit, zda je milosrdná lež z hlediska etiky přípustná. Nejprve jsou zde uvedeny definice pravdy a lži, dále jsou popsány jednotlivé druhy lží. Hlavní část práce je věnována fenoménu milosrdné lži. Nejprve je uvedena její definice, motivace k jejímu použití a jsou zde popsány různé životní situace, v nichž se s milosrdnou lží můžeme setkat. Obsáhlou kapitolu tvoří milosrdná lež na poli lékařské etiky v souvislosti se sdělováním závažné diagnózy a neblahé prognózy. Další kapitola je věnována milosrdné lži v ostatních oblastech lidského života. V poslední kapitole je milosrdná lež rozebírána z hlediska etiky a jsou v ní nabídnuta východiska dané problematiky.
Description
60 s. +CD ROM
Subject(s)
lie, ethics, lež, etika
Citation
ISSN
ISBN