Analýza vývoje státního dluhu ČR za období 1990-2006

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Teoretická část práce obsahuje informace týkající se rozpočtové a fiskální politiky. Dále je zde uvedena charakteristika modelu IS-LM-BP. Předposlední část popisuje fiskální politiku v otevřené ekonomice a závěrem je provedena analýza fiskální nerovnováhy. Praktická část je věnována analýze veřejného deficitu v České republice, druhá kapitola obsahuje podrobnou analýzu státního dluhu, pod třetím bodem je zahrnuta bilance zahraničního obchodu. Další kapitola popisuje bankovní sektor, jeho transformaci a vliv na dluh SR. Závěr se věnuje možnostem řešení dluhové služby.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN