Marketingová komunikační strategie firmy KRKA

Title Alternative:Marketing Communication Strategy of the KRKA Company
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
he exact description of the role of a pharmaceutical sales representative who deals with distribution and promotion of drugs in the pharmaceutical industry is written in the thesis. It also describes communication between the physician and the sales representative and in practical part investigates whether there could be any room for improvement. Following the general description of Krka company, its establishment, number of employees, its market place, a method of how to select a suitable behaviour of a sales representative, how often the sales rep pays visits to the physicians and how to select a form of promotional material is pointed out in the practical part. Pharmaceutical companies often unnecessarily analyze profiles of the sales representatives they are looking for and put unnecessary stress on following given scripts when visiting physicians. The answers of these addressed physicians proved that the physicians don't like these model types of sales reps, the reps visits are too frequent, the reps often arrive with information that is not important and could have been sorted over the phone - the physicians feel like their time has been wasted. Very important factors of optimum cooperation are trust, constitution and mainly the rep's competency. At the end of my thesis I rated how pharmaceutical companies currently behave on the market. In the practical part of my thesis I created a plan on how to select a suitable pharmaceutical sales representative candidate in generic company conditions.
V diplomové práci je co nejvěrněji popsána pozice farmaceutické reprezentanta v oblasti farmaceutického průmyslu, zabývající se distribucí a propagací léků. Dále se v ní poukazuje komunikaci mezi lékařem a zástupcem a v praktické části zjišťuje, zda-li by existoval nějaký prostor pro zlepšení. Po obecném popisu firmy Krka, d.d., jejím vzniku, počtu zaměstnanců, postavení na trhu, je v praktické části poukázáno na metodiku zvolení vhodného chování reprezentanta, frekvencí jeho návštěv lékařů, velikostí a např.formou propagačního materiálu. Farmaceutické firmy se mnohdy velmi podrobně, až zbytečně zabývají profilem hledaného zástupce a striktním dodržováním mluvených scénářů u lékaře. Ale oslovení lékaři na svých odpovědích dokázali, že jim přesně tyto hledané -modelové typy vadí, frekvence návštěv je příliš častá, a reprezentanti mnohdy přijdou se zcela nepodstatnou informací, kterou by mohl vyřešit pouze telefonický hovor ? cítí se zdržováni. Velmi důležitým faktorem optimálního fungování spolupráce je důvěra, přirozenost a hlavně kvalifikovanost reprezentanta. V závěru diplomové práce jsem zhodnotila aktuální chování farmaceutických firem na trhu. V praktické části diplomové práce jsem vytvořila postup pro zvolení vhodného kandidáta farmaceutického reprezentanta v podmínkách generické firmy.
Description
katedra: KMG; přílohy: 2x leták, CD; rozsah: 64
Subject(s)
generic, medikament, pharmaceutical industry, preparation, reprezentative, hypertension, diabetes, generická, léčivo, farmaceutická firma, preparát, reprezentant, hypertenze, diabetes
Citation
ISSN
ISBN