Elasticita švů sportovního funkčního prádla

Title Alternative:Seams Elasticity of Functional Sports Underwear
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Práce se zabývá cyklickým namáháním švů u sportovních oděvů. V rešeršní části je uvedeno sportovní prádlo a jeho historie. Jsou zde zmíněny materiály, z jakých se vyrábí a druhy spojů. Dále je zde popsána elasticita švu. Experimentální část se zabývá měřením vzorků pletenin se švem i beze švu. Data z měřicího přístroje jsou vyhodnocovány a porovnávány prostřednictvím grafů a tabulek.
The work deals with the cyclic stress seams for sportswear. In search of the mentioned sports underwear and its history. Materials are mentioned, what is produced and the types of connections. There is also described seam elasticity. The experimental part deals with the measurement of samples with knitted seam and seamless. Data from the measuring devices are evaluated and compared through graphs and tables.
Description
katedra: KDE; přílohy: 1 CD; rozsah: 51
Subject(s)
elasticita, šev, prádlo, pletenina, elasticity, seam, underwear, knit
Citation
ISSN
ISBN