Využití Inovativního marketingu v oblasticestovního ruchu.

Abstract
Bakalářská práce se věnuje tématu Využití inovativního marketingu v oblasti cestovního ruchu. První část této práce je zaměřena na teorii cestovního ruchu, přípravy komunikační kampaně a využití online marketingu a jeho nástrojů. V praktické části je nejprve představena společnost HOTEL.CZ a.s. a její rezervační portál Hotel.cz, na který se autor v bakalářské práci zaměřil. Poté je analyzován současný způsob přípravy komunikační kampaně a využití online marketingu. Závěrem jsou uvedeny návrhy na zlepšení marketingové komunikace s využitím inovativních prvků a doporučení na zaměření na nové cílové skupiny s ohledem na celosvětovou pandemii COVID - 19.
The bachelor thesis deals with the topic The using of innovative marketing in the field of tourism. The first part of this work is focused on the theory of tourism, preparation of a communication campaign and the use of online marketing and its tools. The practical part introduces the company HOTEL.CZ a.s. and its reservation portal Hotel.cz firstly, which the author focused on in this bachelor thesis. Afterwards is analyzed the current way of preparing the communication campaign and the application of the online marketing. Finally, there are suggestions for improving the marketing communication by using the innovative tools and there are recommendations to aim at the new target groups with consideration to the global pandemic COVID-19.
Description
Subject(s)
Cestovní ruch, inovativní marketing, marketingová kampaň, online marketing, rezervační portál, Innovative marketing, marketing campaign, online marketing, reservation portal, tourism
Citation
ISSN
ISBN