Lokální montáž vozů Škoda v Kazachstánu

Title Alternative:The local assembly of Skoda cars in Kazakhstan
Loading...
Thumbnail Image
Date
2008
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The topic is oriented on a financial assessment of local assembly in Kazakhstan, in particular on a comparison of the delivery of whole cars compared to the SKD (Semi-Knocked-Down) method, determination of the cost advantage and its allocation between participating entities, and the setting of the value breaking point for efficiency of local assembly.
Téma je orientováno na finanční vyhodnocení lokální montáže v Kazchstánu, zejména na srovnání dodávky celých vozů vůči metodě SKD (Semi-Knocked-Down), určení nákladové výhody a její alokace mezi participující subjekty a stanovení hodnotového bodu zlomu efektivity lokální montáže.
Description
katedra: KPE; přílohy: 1 disketa; rozsah: 92 s., 6 s. obr. příloh.
Subject(s)
automobile industry, system of taxation, distribution chain, economic grouwth, export, economy, import, calculation of prices, competitiveness, logistics, costs, new markets, incentive, political system, sale of cars, market segmentation, disassembly grade, production of cars, production plan, foreign investment, foreign trade, company, automobilový průmysl, daňový systém, distribuční síť, ekonomický růst, export, hospodářství, import, kalkulace cen, konkurenceschopnost, logistika, náklady, nové trhy, pobídka, politický systém, prodej vozů, segmentace trhu, stupeň rozloženosti, výroba vozidel, výrobní program, zahraniční investice, zahraniční obchod, závod
Citation
ISSN
ISBN