Kvalita života v okresech České republiky

Title Alternative:Quality of life in the regions of Czech Republic
Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Předkládaná diplomová práce měla několik cílů. Prvním byla konceptualizace kvality života z širšího pohledu. Druhým cílem bylo stanovení indikátorů pro měření kvality života, pomocí indexu kvality života v okresech České republiky. Stěžejním cílem byla následná analýza výsledků, získaných pomocí výpočtu Indexu kvality života v okresech ČR. První část diplomové práce se zabývá konceptem kvality života, obecným vymezením pojmu kvalita života a historií studia kvality života s důrazem na geografii. Druhá část práce popisuje možnosti měření kvality života na úrovni mezinárodní a regionální, a pokouší se o syntézu poznatků s ohledem na cíle předkládané práce. Analýza indikátorů je doplněna vlastním návrhem indexu kvality života na úrovni NUTS 4. Na základě jeho výpočtu je ve třetí části práce hodnocena
 kvalita života v okresech ČR. Výsledné výstupy vznikly za pomocí aplikace GIS.
Description
100 s., 21 s. příl. :obr., tab. +CD ROM
Subject(s)
quality of life, kvalita života
Citation
ISSN
ISBN