Projektová výuka v odborných předmětech na střední průmyslové škole

Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na projektovou výuku v odborných předmětech na střední průmyslové škole. Výstupem práce je výukový projekt, určený pro studenty Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické, který má za cíl řešit aktuální problém vytíženosti školní jídelny. Práce je rozdělena na teoretickou část potřebnou pro pochopení problematiky projektové výuky a na praktickou část, která obsahuje podrobný popis připraveného projektu. Součástí práce je hodnocení projektu napsané zkušeným učitelem.
The thesis is focused on project teaching in vocational subjects at a secondary vocational school. The outcome of the work is a project designed for students of ­­­­­­­­­­­­­­­­the Secondary Industrial School of Mechanical and Electrical Engineering, which aims to solve the current problem of school canteen occupancy. The thesis is divided into a theoretical part that is needed to understand the issues of project teaching and a practical part, which contains a detailed description of the prepared project itself. The thesis contains an evaluation of the project written by ­­­­­­­­­­­­­­­­an ­­­­­­­­­­­­­­­experienced teacher.
Description
Subject(s)
projektová výuka, projektová metoda, projekt, odborné předměty, informační technologie, webové aplikace, agilní projektové řízení, project teaching, project method, project, vocational subjects, information technology, web applications, agile project management
Citation
ISSN
ISBN