Dlouhodobé trendy motorické výkonnosti dívek staršího školního věku z libereckého regionu

Title Alternative:Longtime trends in motor efficiency in teenage girls in Liberec region
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
The main goal of this thesis has been recognition of the motor skill performance and long-term trends of motor skill performance of older school age girls from Liberec region.The test battery composed of motor skill tests used by Mr. Pávek in 1966, expanded by motor tests from UNIFIT TEST: endurance shuttle run and skinfold measurement. The tested subjects were girls aged 11-15. The results of motor skill tests aimed at the speed, endurance running skills and strength-explosive skills of lower extremities show a decrease in the area of physical fitness and performance of older school age girls. On the other hand somatic measurements proved a rising tendency of physical height and weight.
Hlavním cílem bakalářské práce bylo zjištění úrovně motorické výkonnosti a dlouhodobých trendů motorické výkonnosti dívek staršího školního věku z libereckého regionu. Testovou baterii tvořily motorické testy použité Pávkem v roce 1966, rozšířené o motorické testy z unifittestu: vytrvalostní člunkový běh a měření kožních řas. Testovaným souborem byly dívky ve věku 11-15 let. Výsledky motorických testů, zaměřených na rychlostní a vytrvalostní běžecké schopnosti a silově-explozivní schopnosti dolních končetin ukazují na pokles v oblasti tělesné zdatnosti a výkonnosti dívek staršího školního věku. Naopak somatická měření dokázaly vzestupný trend tělesné výšky a tělesné hmotnosti.
Description
katedra: KTV; rozsah: 46
Subject(s)
motor skill performance, motor skill tests, secular tendency, school age children, motorická výkonnost, motorické testy, sekulární trend, děti školního věku
Citation
ISSN
ISBN