Nový pohled na antický mýtus ve výtvarném umění 20. století

Title Alternative:A new look at classisal myth in art of the twentieth century
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zaměřuje na téma antického mýtu ve výtvarném umění, které sleduje v rámci definovaného období dvacátého století. Práce ukazuje rozdíl a zároveň i propojenost a návaznost mezi mýtickou, moderní a postmoderní interpretací a projekcí do umění. Nejdříve jsou popsány samotné pojmy související s tématem. Mýtus, symbol a výtvarné umění 20. století. V následujících kapitolách se tyto pojmy prolínají. Na závěr se práce zabývá mýtem o Minotaurovi a především jeho zobrazením a zpracováním u Pabla Picassa. Myšlenkou práce je poukázat na úzký vztah mezi mýtem a uměním. Cílem práce je ukázat nový pohled na antický mýtus ve výtvarném umění dvacátého století, pomocí syntézy filosofického a výtvarného uchopení, interpretace moderní filosofické podoby a sledování výtvarných objektů. Ve výtvarném umění dvacátého století dochází k absolutnímu osvobození v umělecké oblasti a umělci byli přesvědčeni, že rozbitím tradičních principů dosáhnou nové umělecké hodnoty, a tak vzniká velké množství rozličných stylů a směrů. Mytologické náměty byly tedy také nutně nově uchopovány. A se založením analytické psychologie umělec i divák vnímá symboliku mýtů a obrazů více než kdy předtím.
Description
52 s., 17 s. příl. :il. +CD ROM
Subject(s)
myths, art, mýty, výtvarné umění
Citation
ISSN
ISBN