Česko-německé vztahy na Liberecku

dc.contributor
dc.contributor.advisorMizerová Nikola, Mgr. Ph.D. : 56882
dc.contributor.authorBenešová, Markéta
dc.date.accessioned2019-09-12T11:12:20Z
dc.date.available2019-09-12T11:12:20Z
dc.date.committed2019-4-30
dc.date.defense2019-08-28
dc.date.submitted2018-4-30
dc.date.updated2019-8-31
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractTématem této bakalářské práce jsou Česko-německé vztahy na Liberecku. Práce se zaměřuje na hlavní události první poloviny dvacátého století a to především na to, jaký dopad měly změny v používání německého a českého jazyka na vztahy mezi Čechy a Němci v jejich každodenním životě. Práce zkoumá takové oblasti života, kde jazyk hraje důležitou roli, jako je například školní systém nebo jazyk v politice. Teoretická část práce je rozdělena do čtyř hlavních kapitol. V první kapitole jsou vysvětleny pojmy asimilace, akomodace, jazyková krajina a Sudety. Druhá kapitola se věnuje postupné změně v používání úřední řeči za První republiky, kdy němčina musela ustoupit do pozadí. Třetí kapitola se zabývá nástupem Sudet a Protektorátu a také pronikáním německého jazyka na československé území, například do škol nebo do politiky. Čtvrtá kapitola popisuje odsun německého obyvatelstva a s ním opět spojenou změnu úřední řeči v české společnosti, především v Liberci. Poté následuje praktická část, ve které je uvedena analýza rozhovorů s pamětníky a z ní vycházející výsledky o soudobé činnosti německého obyvatelstva na Liberecku.cs
dc.description.abstractThe topic of this bachelor thesis are The Czech-German relationships in Liberec region. The thesis is focused on the main events of the first half of the twentieth century and especially on how the change in usage of German and Czech language influenced the relationships between Czechs and Germans in their everyday life. The thesis deals with the spheres of life, where the language plays an important role, for instance with the school system or politics. The theoretical part of the thesis is divided into four main chapters. The first chapter provides an explanation of terms assimilation, accommodation, linguistic landscape and Sudetenland. The second chapter is devoted to the gradual change in usage of official language during the first Czechoslovakia. The third chapter describes the rise of the Sudetenland and the Protectorate and also the spreading of German language into Czechoslovakia, for example into schools. The fourth chapter is focused on the removal of Germans after the World War II and on the change of official language in Czech society, primarily in Liberec region. After that follows the practical part of the thesis in which the analysis of the interviews with people that experienced this time is introduced. With the analysis are connected the contemporary activities of the German inhabitants of Liberec that will be also described in the practical part.en
dc.description.mark
dc.format65 s.
dc.format.extent
dc.identifier.signatureV 201901171
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/153548
dc.language.isone
dc.relation.isbasedonLAURIN, Petra, Irena NOVÁKOVÁ, PETRÁSKOVÁ, Christa. Schicksale der Deutschen aus dem Isergebirge in den Jahren 1945-1948. Liberec: Bor, 2016. ISBN 978-80-87607-55-8.
dc.relation.isbasedonMELANOVÁ, et al. Liberec. Praha: Lidové noviny, 2017. ISBN 978-80-7422-484-3.
dc.relation.isbasedonMELANOVÁ, Miloslava. Die Hauptstadt Deutschböhmens?: Reichenberg zwischen 1848 und 1918. Die Suche nach dem Zentrum: Wissenschaftliche Institute und Bildungseinrichtungen der Deutschen in Böhmen (1800-1945). Münster, New York: Waxmann, 2014. ISBN 978-3-8309-3202-4.
dc.relation.isbasedonReichenberger Zeitung [online]. Dostupné z: http://www.digitalniknihovna.cz/kvkli/periodical/uuid:3c2b4140-82ed-11dc-a8f8-000d606f5dc6
dc.relation.isbasedonŽivá paměť Liberce [online]. Dostupné z: https://soundcloud.com/ziva-pamet-cz
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectasimilacecs
dc.subjectakomodacecs
dc.subjectjazyková krajinacs
dc.subjectSudetycs
dc.subjectjazyk v Libercics
dc.subjectněmecká menšina v Libercics
dc.subjectassimilationen
dc.subjectaccommodationen
dc.subjectlinguistic landscapeen
dc.subjectSudetenlanden
dc.subjectlanguage in Liberecen
dc.subjectGerman minority in Liberecen
dc.subject.verbisinterpersonal relationsen
dc.titleČesko-německé vztahy na Libereckucs
dc.titleCzech-German relationships in Liberec regionen
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineNJ-AJ
local.degree.programmeSpecializace v pedagogice
local.degree.programmeabbreviationB7507
local.department.abbreviationKNJ
local.facultyFakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickács
local.faculty.abbreviationFP
local.identifier.authorP16000256
local.identifier.stag38270
local.identifier.verbiskpw06583280
local.note.administratorsautomat
local.poradovecislo1171
local.verbis.aktualizace2019-10-05 07:28:23cs
local.verbis.studijniprogramKNJ Specializace v pedagogice/Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání-Německý jazyk se zaměřením na vzdělávánícs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP.marketa.benesova..pdf
Size:
2.29 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Benesova_Mizerova.docx
Size:
686.06 KB
Format:
Unknown data format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Benesova_28.8.2019.pdf
Size:
339.56 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP