Termické a mechanické vlastnosti PP hedvábí

Title Alternative:THERMAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF POLYPROPYLENE MONOFILAMENT AND MULTIFILAMENT
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývá základními zákonitostmi při kroucení svazku nekonečných vláken a vlivem struktury svazku na geometrické, termické a mechanické vlastnosti polypropylenového hedvábí, především na tepelnou srážecí sílu, tepelnou sráživost, pevnost, tažnost, energii potřebnou pro přetrh a Youngův modul pružnosti PP multifilu. Dále se tato práce zabývá problematikou měření rychlosti zvuku procházejícího vlákny a souvislostmi s vnitřní strukturou vláken, resp. jejich orientací. Rešeršní část je věnována polypropylenovým vláknům, geometrickým, mechanickým a termickým vlastnostem vláken a vlákenných svazků. V experimentální části byly sledovány změny struktury vlivem seskání PP multifilu, který byl postupně přikrucován a výsledky byly porovnány s vybranými modely. Jednotlivé výsledky jsou uvedeny a následně porovnány v závěru práce.
The bachelor work is dealing with the basic principles of twist insertion to multifilament yarns. The influence of the structure on geometric, thermal and mechanical properties of polypropylene monofilament / multifilament yarn is studied with special emphasis on the thermal shrinkage force, thermal shrinkage, deforming force, elongation, the energy to break and the Young?s modulus. Current work is dealing with problems of measuring the sonic velocity which is passing through the fibers and the link between the fine structure in fibers and their fine orientation. The experiment deals with PP fibers, geometric, mechanical and thermal properties of fibers and the fiber bundles. In the experimental part of this work, the changes of structure by twist contraction were studied for PP multifilament, with increasing twist level. The results were compared with selected models. All results are shown and compared in the end.
Description
katedra: KTT; přílohy: 1 CD; rozsah: 76 stran
Subject(s)
polypropylen, monofil, multifil, vlastnosti příze, jemnost, tepelná srážecí síla, tepelná sráživost, rychlost zvuku vláken, orientace vláken, polypropylene, monofilament, multifilament, yarns properties, fineness, thermal shrinkage force, thermal shrinkage, sound velocity through fiber, fiber orientation
Citation
ISSN
ISBN