Využití tabletu v logopedické intervenci

Title Alternative:Utilization Tablet in Speech Therapy Intervention
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou využití tabletu v logopedické intervenci z pohledu odborníků. Jejím cílem je zjistit zdali je tablet v rozvoji komunikačních schopností žádoucí a s jakými aplikacemi lze tyto schopnosti rozvíjet. Teoretická část vycházi z české i zahraniční literatury a internetových zdrojů. Definuje základní pojmy, jednotlivé vady řeči, logopedickou intervenci napříč resorty a moderních technologie se zaměřením na dotykové technologie a konkrétní aplikace vhodné pro osoby s narušenou komunikační schopností.Následná praktická část vypracována na základě dotazníku pro odborníky zjišťuje informovanost, zájem a zkušenosti využití tabletu v praxi. Případové studie podporují výsledky z dotazníku na konkrétních případech dětí s narušenou komunikační schopností.
The bachelor thesis deals with the use of tablet in speech therapy intervention from the point of view of experts. Its goal is to find out if tablets are desirable in developing communication skills and with which applications these skills can be developed. The theoretical part is based on Czech and foreign literature and internet sources. It defines basic concepts, individual speech defects, speech therapy intervention cross-sectoral intervention, and modern technologies focusing on touch technologies and specific applications for people with impaired communication ability.The following practical part, based on a questionnaire for professionals, identifies the awareness, interest and experience of using the tablet in practice. Case studies support the results of the questionnaire on specific cases of children with impaired communication ability.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN