Rod Smiřických ze Smiřic v pozdním středověku

Title Alternative:Family of Smiřický of Smiřice in the late Middle Ages
Abstract
Bakalářská práce se zabývá šlechtickým rodem Smiřických ze Smiřic od jeho počátků na začátku 15. století až do roku 1526 (do nástupu Habsburků na český trůn). Je zaměřena na popis dějin rodu a vývoj jejich majetkové držby ve stanoveném období. Práce je rozdělena na dvě hlavní části. V první je nastíněna historie rodu Smiřických v daném období od samotného počátku, až do nástupu Habsburků. Zabývá se životy příslušníků tohoto šlechtického rodu a je zde také řešena otázka jejich povýšení do panského stavu, uskutečněnému v poslední čtvrtině 15. století. Především jsou zde popsány osudy Jana I. Smiřického ze Smiřic a jeho syna Jindřicha II., kteří svými činy nejvíce přispěli rodu v tomto období. Druhá část je věnována majetkové držbě rodu a jejímu vývoji do roku 1526.
Description
82 s., 6 s. příl. :obr. +CD ROM
Subject(s)
house of nobility, šlechtické rody
Citation
ISSN
ISBN