Management sportovní akce

Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá sestavením projektu zaměřeného na uspořádání masového bežeckého závodu v Liberci. Teoretická část práce je z jedné části zaměřena na samotný běh z pohledu historického, anatomického, fyziologické a psycholigeckého, abychom pochopili důležitost a smysl tohoto pohybu. Druhá polovina teoretické části je zaměřena na vymezení pojmů spojených s managementem sportovní akce. Praktická část bakalářské práce je zpracována jako projekt rozdělený do několika charakteristických etap pro pořádání jednorázové sportovní akce. Jednotlivé etapy projektu obsahují popis přípravy, organizace, průběhu a vyhodnocení masového běžeckého závodu.
The bachelor thesis deals with contructing a project for organizing mass run race in Liberec. The theoretical part is aimed on running itself from historical, anatomical, physiological and psychlogical point of view to understand the importance and meaning of this kind of motion. The second part of thteoretical part is aimed on specification of therms connected with management of sport event. The practical part of bachelor thesis is made as a project divided into several characteristical phases for managing one-time sport event. Single phases of the project contain description of preparation, organization, course and evaluation of mass run race.
Description
Subject(s)
Sportovní akce, běh, projekt, management, Sport event, run, project, management
Citation
ISSN
ISBN