Stabilizace polyethylenoxidových nanovlákennných vrstev proti vodě

Title Alternative:Stabilisation polyethylenoxide nanofiber layers against water
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This diploma paper has several main aims. The first aim is to test copolymer PLA-PEO for electrospinning by Nanospider method. The second aim is to find applicable solvents or mixture of solvents for solution PEO and chosen UV initiators, then to determine optimal conditions for electrospinning this blend of polymer, solvent and UV initiator by Nanaspider method. The last aim is stabilization of incurred nanofiber layer against solution in water by the help of crosslinking reaction. One part of this diploma paper is background research about possibilities of crosslinking of PEO and possibilities of usage copolymer PLA-PEO.
Tato diplomová práce má několik hlavních cílů. Prvním z nich je otestovat možnosti zvláknění kopolymeru PLA-PEO metodou Nanospider. Druhým cílem je najít vhodné rozpouštědlo nebo jejich směs pro rozpuštění PEO a vybraných UV iniciátorů, poté stanovit optimální podmínky pro zvláknění této směsi polymeru, rozpouštědla a UV iniciátoru metodou Nanospider. Posledním cílem je vzniklou nanovlákennou vrstvu stabilizovat proti rozpouštění ve vodě pomocí síťovací reakce. Součástí této diplomové práce je i rešerše na téma možnosti síťování PEO a možnosti využití kopolymeru PLA-PEO.
Description
katedra: KNT; přílohy: 2 CD ROM; rozsah: 69
Subject(s)
electrospinning, crosslinking, polyethylene oxide (peo), uv radiation, plasma, copolymer pla-peo, elektrostatické zvlákňování, síťování, polyethylenoxid (peo), uv záření, plazma, kopolymer pla-peo
Citation
ISSN
ISBN