Práce s nonsensem v hodinách literární výchovy

Title Alternative:The Use of Nonsense in Literature Classes
Loading...
Thumbnail Image
Date
2011
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce s názvem Práce s nonsensem v hodinách literární výchovy se zabývá aktuální pedagogickou otázkou didaktického uchopení do současné doby nepříliš využívaného literárního žánru a možnostmi jeho začleňování do výuky. V teoretické části jsou shrnuty základní informace o žánru nonsensu, jeho autorech a využití v rámci RVP. Část praktická předkládá výsledky dotazníkového šetření, jehož cílem bylo prozkoumat momentální situaci učitelů, kteří čelí tomuto problému. Dále jsou zde nabídnuty konkrétní aktivity propojující nonsens s předmětem Český jazyk a literatura, doplněné o metodické poznámky a pracovní listy. Závěrečná část práce prezentuje projekt, jenž byl realizován na škole, součástí je zhodnocení průběhu projektu a předložení konečných produktů žáků v podobě autentických materiálů.
Description
105 s. :il., gr., tab. +CD ROM
Subject(s)
nonsense verses, literary education, poezie nonsensu, literární výchova
Citation
ISSN
ISBN