Analýza vybraných logistických ukazatelů společnosti Knorr Bremse - systémy pro užitková vozidla ČR, s.r.o.

Title Alternative:Selected Logistic Indicators Analysis of Knorr Bremse - systémy pro užitková vozidla ČR, s.r.o.
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This diploma thesis topic is "Selected Logistic Indicators Analysis of Knorr-Bremse - systémy pro užitková vozidla ČR, s.r.o.". This thesis is an overview of the most important elements affecting the selected logistics indicators focused especially on inventory management. This thesis goal is the summary of theoretical knowledge from literature related to inventory management, together with own experience gained during working in the company. First part of this thesis describes logistics as a business discipline, its main elements and information regarding the indicators described further. Second part is focused on inventory management, stock categorization, analysis and methods used for effective managing. Third part briefly mentions transport influencing the indicators described further. Fourth and the last part mentions delivery performance ? one of the main indicators monitored in the company. Main findings are concluded at the end of this work.
Tématem této práce je "Analýza vybraných logistických ukazatelů společnosti Knorr-Bremse systémy pro užitková vozidla ČR, s.r.o.". Předmětem práce je přehled nejdůležitějších prvků ovlivňujících vybrané sledované logistické ukazatele se zaměřením zejména na řízení zásob. Cílem diplomové práce je shrnutí teoretických poznatků z odborné literatury související s řízením zásob, doplněných o vlastní praktické znalosti nabyté působením ve sledované společnosti. První část práce přibližuje logistiku jako obor, její hlavní prvky a informace související s dále popisovanými ukazateli. Druhá, nejobsáhlejší část, je zaměřena na řízení zásob, jejich kategorizaci, analýzy a metody používané při řízení. Ve třetí části je okrajově zmíněna doprava mající vliv na sledované ukazatele. Čtvrtá, závěrečná část, zmiňuje dodávkovou přesnost, jeden z hlavních ukazatelů sledovaných ve společnosti. V závěru práce jsou shrnuty hlavní poznatky nabyté při zpracování této práce.
Description
katedra: KOB; rozsah: 86
Subject(s)
logistics, stock, kanban, consignation, delivery performance, knorr-bremse, logistika, zásoby, kanban, konsignace, dodávková přesnost, knorr-bremse
Citation
ISSN
ISBN