Úroveň motorických schopností jako jeden z ukazatelů školní zralosti a připravenosti

Title Alternative:Level of Motoric Abilities As One of the Indicators of School Maturity and Readiness
Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tématem předložené bakalářské práce byla úroveň motorických schopností jako jednoho z ukazatelů školní zralosti a připravenosti. Cílem bakalářské práce bylo zmapovat oblast motorických schopností dětí v posledním roce před nástupem povinné školní docházky v souvislosti se školní zralostí a připraveností. Práce byla rozdělena na dvě části, na část teoretickou a část praktickou. Jednotlivé kapitoly teoretické části byly zaměřeny na charakteristiku předškolního věku, na vývoj dítěte v tomto období. Dále na motoriku s rozdělením na motorické schopnosti a dovednosti a školní zralost a připravenost se všemi posuzovanými oblastmi včetně dílčích funkcí a jejich deficitů. Praktická část zjišťovala, pomocí dvou screeningových testů prováděných u dětí v posledním roce před nástupem povinné školní docházky, úroveň motorických schopností a deficitů dílčích funkcí. Výsledky, kterých bylo testováním dosaženo, byly vyhodnoceny a shrnuty v závěrečné části práce. Zjištění vyústila v navrhovaná opatření určená především rodičům dětí a mateřským školám.
Description
69 s., 4 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
motor abilities, school readiness, preschool children, motorické schopnosti, školní zralost, děti předškolního věku
Citation
ISSN
ISBN