On-line nástroje pro průzkum rizikového chování na Internetu

Title Alternative:On-line Tools For Research on Risk Behaviour on the Internet
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
V rámci bakalářské práce byla provedena rešerše dostupných on-line nástrojů pro realizaci dotazníkových šetření. Na základě této rešerše byl vytvořen návrh on-line dotazníku, který se zabývá rizikovým chováním na Internetu, především kyberšikanou. Vytvořený dotazník vychází z Olweusova dotazníku pro zjištění šikany. Podle pilotního ověření vytvořeného dotazníku, které proběhlo na 2. stupni základních škol, byl stanoven počet žáků, kteří se již s kyberšikanou setkali.
Description
61 s., 1 s. příl. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
risk behavior, Internet, cyberbullying, rizikové chování, internet, kyberšikana
Citation
ISSN
ISBN