Městské divadlo v České Lípě

Title Alternative:City theatre in Česká Lípa
Abstract
Stávající divadlo v České Lípě je v nevyhovující budově a na problematickém místě. Práce se zabývá hledáním vhodné parcely v centru města a navržením budovy, poskytující adekvátní podmínky pro současné divadlo.
Current theater in Česká Lípa is located in unsuitable building and on problematic site. This work is focused on finding better site in city center and proposing building with proper conditions for contemporary theatre.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN