Typ volebních systémů: Komparace, zhodnocení

Title Alternative:Types of Electoral Systems: Comparison, Evaluation
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This work deals with the types of electoral systems. Specifically, it focuses on the individual systems separately. It describes the characteristics and different subtypes of each system. It focuses on the advantages and disadvantages of each system and shows how they differ from the other systems. It also maps the history of the individual systems, and the countries where these systems are used. In each chapter it explains the electoral law and focuses on majority electoral systems, then on the semi-proportional electoral systems, proportional electoral systems, and finally it deals with mixed electoral systems. After the description of these electoral systems, this thesis concludes with an evaluation of their mutual comparison.
Bakalářská práce pojednává o typech volebních systémů. Konkrétně se zaměřuje na jednotlivé systémy zvlášť. U každého systému popisuje jeho charakteristické rysy, představuje jednotlivé podtypy daného systému. Zaměřuje se na výhody a nevýhody daného systému, poukazuje na rozdíly od ostatních systémů. Mapuje i historii jednotlivých systémů a kde jsou tyto systémy využívány. V jednotlivých kapitolách nás postupně seznamuje s volebním právem, zaměřuje se na většinové volební systémy, dále pak na semiproporční volební systémy, poměrné volební systémy a jako posledním se věnuje smíšeným volebním systémům. Po rozvedení všech těchto volebních systémů v závěru hodnotí jejich vzájemné srovnání.
Description
katedra: KFL; rozsah: 56 s.
Subject(s)
vote, candidate, list tier, mandate, nominal tier, proportionality, electoral formula, election district, electoral law, electoral system, hlasování, kandidát, listinná složka, mandát, nominální složka, proporcionalita, volební formule, volební odvod, volební právo, volební systém
Citation
ISSN
ISBN