Hrátky s barvou v MŠ

Abstract
Cílem mé práce je vytvořit soubor metodických listů pro hru s barvou v MŠ s využitím tradičních i netradičních technik. Vybrané metodické listy budou ověřeny v praxi, reflektovány a případně upraveny. Práce je rozdělena na dvě části teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá tím, jak naše tělo barvy vnímá, vlnovou délkou barev, vztahy mezi barvami. Dále zde popisuji, jaký vliv mají barvy na psychiku, jak probíhá vývoj dítěte v předškolním období a jak funguje předškolní vzdělávání v mateřských školách. V praktické části se věnuji čtrnácti metodickým listům zaměřeným na barvu v předškolním vzdělávání. Listy jsou zaměřeny na pokusy, zajímavé výtvarné techniky a hry.
The aim of my bachelor's thesis is to create methodical papers containing games with colors for children in kindergarten using traditional and non-traditional techniques. Methodical papers will be verified in practice, reflected and possibly modified. The thesis is divided into two parts: theoretical and practical. The theoretical part deals with perception of colors by our body, behaviour of wavelength of colors and releationships between different types of colors. I also describe how colors affect the human psyche, how the child develops in the preschool period and how preschool education works in kindergarten. The practical part of my bechelor's thesis contains fourtheen methodical papers focused on color in preschool education. It includes experiments, interesting art techniques and games.
Description
Subject(s)
barva, dítě, hra, mateřská škola, metodický list, color, child, game, kindergarten, methodical paper
Citation
ISSN
ISBN