Nadaný žák v primární škole

Title Alternative:Gifted pupil in primary school
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce Nadaný žák na 1. stupni ZŠ se zabývá problematikou nadaného žáka v rámci běžné třídy ZŠ. Cílem je sestavit koncept pro odhalení intelektově nadaného žáka v běžné třídě ZŠ a upozornit na povinnost učitele pracovat s dětmi dle jejich individuálních možností a potřeb. Teoretická část vymezuje pojem nadání a talent, modely a druhy, prezentuje charakteristiky nadaného žáka a nabízí způsoby identifikace. Dále jsou uvedeny zákony a vyhlášky vztahující se k danému tématu. Informuje o formách výuky, které jsou vhodné pro nadané žáky. Praktická část je rozdělena do dvou částí. První z nich se věnuje nepovinnému předmětu pro nadané žáky, který ZŠ v Jičíně nabízí žákům druhého ročníku. V druhé z nich je prezentován vlastní koncept pro odhalení nadaného žáka v běžné třídě ZŠ a zpracovány výsledky z jeho použití v praxi.
Description
78 s., 18 s. příl. :obr. +CD ROM
Subject(s)
gifted pupils, talent, talentovaní žáci, talent
Citation
ISSN
ISBN