Hodnocení vypovídací schopnosti ukazatelů finanční výkonnosti podniků v podmínkách české ekonomiky

Title Alternative:Survey of validity of indices of financial efficienty of companies in conditions of czech economy
Loading...
Thumbnail Image
Date
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
V této práci jsou analyzovány bankrotijící a prosperující firmy podle Altmanova modelu a Profilové analýzy v podmínkách české stále se ještě transformující ekonomiky. V teoretické části je popsána teorie finanční analýzy se zaměřením na teoretická východiska Altmanova modelu, rovněž tak i Profilové analýzy. V praktickém provedení práce je rozbor Altmanova modelu bankrotujících a prosperujících podniků, na základě odvětví, ve kterém působí, následovaný porovnáním výsledných hodnot těchto firem.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN