Pojištění v oblasti cestovního ruchu

Title Alternative:Insurance for The Travel Industry
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Aim of the thesis "Insurance for The Travel Industry" is characteristics and complex overview of commercial travel insurance and liability insurance of travel agencies. First part of the thesis is dealing with commercial insurance and analysis of commercial travel insurance products for chosen insurance companies on Czech market using comparative analysis. The analysis has been performed for both commercial insurance companies and health insurance companies. Then the thesis points out purpose, undeniable advantages and importance of this insurance after Czech Republic admittance into the European Union and gives an overview of paid participation in countries of EU, in the European Economic Area, in Switzerland and in the other contracting countries of the Schengen Area. The second part is devoted to the professional liability insurance for travel agencies, current legislative status and situation on the Czech market. There are listed necessary information for appropriate travel agency selection and all the important points which client should consider. Furthermore, advices how to deal with a case of travel agency failure are added.
Předmětem práce "Pojištění v oblasti cestovního ruchu" je charakteristika a ucelený přehled problematiky týkající se komerčního cestovního pojištění a pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře. První část práce je věnována komerčnímu cestovnímu pojištění a jejím cílem je analyzovat produkty komerčního cestovního pojištění u vybraných pojišťoven na českém trhu pomocí komparativní analýzy. Analýza je provedena jak u komerčních pojišťoven, tak u zdravotních pojišťoven. Dále práce poukazuje na význam, nesporné výhody a důležitost tohoto pojištění i po vstupu České republiky do Evropské unie a dává ucelený přehled placené spoluúčasti v zemích Evropské unie, v zemích Evropského hospodářského prostoru, ve Švýcarsku a ve smluvních státech. Druhá část práce je věnována problému, který se týká pojištění záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře, legislativní úpravě a situaci na českém trhu. Jsou zde uvedeny informace potřebné pro správný výběr cestovní kanceláře, na co vše by si klient měl dát při výběru pozor a jak by se měl zachovat v případě, že k úpadku cestovní kanceláře opravdu došlo.
Description
katedra: KPO; přílohy: CD; rozsah: 84 s. (106171 znaků); VI (347)
Subject(s)
travel agency, travel instance, medical attendance, limits of insurance benefit, participation, abroad, package tour, medical care, cestovní kancelář, cestovní pojištění, lékařské ošetření, limity pojistného plnění, spoluúčast, zahraničí, zájezd, zdravotní péče
Citation
ISSN
ISBN