Vícevrstvé struktury chránící před infračerveným laserovým zářením

Title Alternative:Multi-layer structures for protection against infrared laser radiation
Abstract
Práce je zaměřená na studium metod ochrany lidského těla před účinkem záření vysoce výkonných laserů pomocí vícevrstvých struktur. Nejdříve byla zvolena základní struktura a dále byly navrženy tři metody ochrany - ''vzduchová bariéra'', gelová vrstva, aktivní ochrana. V experimentální části byl zkoušen vliv metod a jejich parametrů. Také byla snaha o optimalizaci a kombinaci jednotlivých metod. Všechny metody prokázaly svou účinnost za podmínek navrženého experimentu a v kombinaci vybraných metod je účinnost ochrany efektivnější. Na závěr byla provedena diskuze o výsledcích experimentu a možnost uplatnění metod v praxi.
Description
Subject(s)
Citation
ISSN
ISBN