Rozvojové aktivity Světové banky a Evropské unie v Etiopii

Title Alternative:The Development Activities of the World Bank and the EU in Ethiopia
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
From the title of the thesis results, what its main summary is. The thesis is aimed at the definition of the main problems and their causes in the country called Ethiopia, which is a part of The Sub-Saharan Africa ? the poorest region of the world. Before this is very important to mention the explanation of basic terms, which are important for completion of this thesis. Then in this theses are formulated the development activities and co-operations of The World Bank and of The EU, but of the other organizations too. The main goal of the theses is the appreciation of this activities results. How efficient this help is? Is the real help to Ethiopia? Does expect the Ethiopians their "portion" from these organizations? Is it the addiction? Could be Ethiopia self-sufficiency? What would happen, if these activities finished? Would the crises become worse?
Ze samotného názvu této diplomové práce již vyplývá, co je jejím obsahem. Tato diplomová práce se zaměřuje především na formulaci klíčových problémů a jejich příčin v Etiopii, která je součástí nejchudšího regionu světa ? subsaharské Afriky. Pro pochopení celého problému je potřeba stručné charakteristiky této země, která poukáže na nejzásadnější problémy, kterým čelí. Této problematice je věnována první část práce. Ještě předtím jsou ale vysvětleny základní termíny, které jsou důležité pro doplnění tohoto tématu. V další části jsou formulovány rozvojové aktivity a spolupráce Světové banky a Evropské unie v Etiopii, ale i dalších organizací, jako jsou například Africká unie, Člověk v tísni atd. A je zmíněna i zahraniční spolupráce a pomoc České Republiky. Hlavním cílem této práce je zhodnocení výsledků těchto aktivit, nejen v Etiopii, ale všeobecně. Jak účinná tato dosavadní výpomoc byla? Jde o to, zda se jedná o opravdovou pomoc Etiopii? Nečekají Habešané na svůj ?příděl? od těchto organizací? Nejedná se o návyk? Nemohla by být Etiopie soběstačná? Co nastane, když rozvojová spolupráce skončí? Nedojde k prohloubení krize?
Description
katedra: KEK; rozsah: 67 s. 5 s. obr. příloh.
Subject(s)
development, development activities, education, ethiopia, eu, poverty, world bank, chudoba, gramotnost, etiopie, evropská unie, oda, rozvojové aktivity, rozvoj, světová banka
Citation
ISSN
ISBN