Snímání povrchu sedící postavy s využitím zařízení MaNescan

Title Alternative:Scanning of a surface of a sitting person using MaNescan device
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývá snímáním povrchu lidského těla sedící postavy bezkontaktním způsobem. V práci se popisuje jeden z možných způsobů snímání lidské postavy bezkontaktním způsobem. Charakterizuje postup daného snímání a typy zařízení k tomu potřebných. Věnuje se také rozdílům mezi kontaktním a bezkontaktním měřením lidských proporcí. Praktická část je zaměřena na snímání povrchu lidského těla sedící postavy s využitím zařízení MaNescan a vyhodnocení snímků pomocí programu Catia V5 R16.
Bachelors project deals with scanning of a surface of a sitting person with non-contact method. The project describes one of the possible ways of capturing human build with non-contact method. It characterizes process of scanning and types of needed equipment. The work is devoted to differences between contact and non-contact measurement of human proportions too. The practical part is focused on scanning of human body surface of sitting figure with the use of equipment MaNescan and images evaluation using program Catia V5 R16.
Description
katedra: KKV; rozsah: 49
Subject(s)
digitalizace, laserové skenování, 3d skenery, snímání povrchu objektu, bezkontaktní měření, triangulace, digitizing, laser scanning, 3d scanners, scanning of surface the object, non-contact measurement, triangulation
Citation
ISSN
ISBN