Vizualizace proudových polí při obtékání aerodynamického profilu

dc.contributorKryštůfek Pavel, Ing. : 56875
dc.contributor.advisorDančová Petra, doc. Ing. Ph.D. : 57854
dc.contributor.authorJirková, Sára
dc.date.accessioned2020-11-27T05:36:16Z
dc.date.available2020-11-27T05:36:16Z
dc.date.committed2021-4-30
dc.date.defense2020-08-31
dc.date.submitted2019-11-1
dc.date.updated2020-8-31
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá experimentálním výzkumem úplavu za aerodynamickým profilem. V úvodu jsou popsány děje z hlediska obecného obtékání těles v tekutinách. Je vysvětlen pojem úplav, typy proudění, Reynoldsovo a Strouhalovo číslo, odtržení mezní vrstvy a je popsána základní teorie leteckého profilu. Dále se tato práce věnuje teorii tažných nádrží a vizualizačních metod. Následující kapitola obsahuje informace o samotném experimentu. Je zde popsána příprava experimentu včetně použitých zařízení. Na to v další kapitole navazuje série experimentálních měření a diskuze výsledků tohoto měření. V závěru bylo provedeno vyhodnocení a doporučení pro další práci.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with experimental research of wake behind an aerodynamic profile. The introduction describes actions in terms of general flow around bodies in fluids. The concept of wake, types of flow, Reynolds and Strouhal number, boundary layer separation and basic theory of airfoil are depicted. Furthermore, this thesis focuses on theory of towing tanks and visualization methods. The next chapter handles the experiment itself. The preparation of the experiment is described, including the equipment used. The following chapter informs about the series of experimental measurements and discussion of the results of this measurement. At the end, an evaluation and recommendation for further work have been made.en
dc.description.mark
dc.format72
dc.format.extentx
dc.identifier.signatureV 202002403
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/158243
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonbeginenumerate itemNoskievič, J. a kol., 1987. Mechanika tekutin. SNTL, Praha. itemHonji, H., Taneda, S., Tatasuno, M., 1980. Some practical details of the precipitation method of flow visualization. Rep. Res. Inst. Appl. Mech 28, p. 83. itemBROŽ, Václav. Aerodynamika nízkých rychlostí. Vyd. 5. Praha: Vydavatelství ČVUT, 2001. ISBN 80-01-02347-8. itemDANĚK, Vladimír. Mechanika letu. Brno: Akademické nakladatelství CERM, 2009. ISBN 978-80-7204-659-1. itemSCHLICHTING, Hermann a K. GERSTEN. Boundary-layer theory. 8th rev. and enl. ed. New York: Springer, c2000. ISBN 3540662707. itemANDERSON, John D. Fundamentals of aerodynamics. Sixth edition. New York, NY: McGraw Hill Education, [2017]. ISBN 1259129918. itemUruba, Václav, 2009. Turbulence. Vydavatelství ČVUT. endenumerate
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectúplavcs
dc.subjectprouděnícs
dc.subjecttažná nádržcs
dc.subjectmetoda cínových iontůcs
dc.subjectvizualizacecs
dc.subjectprofil křídlacs
dc.subjectwakeen
dc.subjectflowen
dc.subjecttowing tanken
dc.subjecttin ions methoden
dc.subjectvisualizationen
dc.subjectairfoilen
dc.titleVizualizace proudových polí při obtékání aerodynamického profilucs
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineSI
local.degree.programmeStrojní inženýrství
local.degree.programmeabbreviationB2301
local.department.abbreviationKEZ
local.facultyFakulta strojnícs
local.faculty.abbreviationFS
local.identifier.authorS16000077
local.identifier.stag40670
local.identifier.verbis
local.identifier.verbiskpw06669210
local.note.administratorsautomat
local.note.secrecyPovoleno ZverejnitPraci Povoleno ZverejnitPosudky
local.poradovecislo2403
Files
Original bundle
Now showing 1 - 4 of 4
Loading...
Thumbnail Image
Name:
jirkova_BP.pdf
Size:
7.15 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
jirkova_posudek_vedouci.pdf
Size:
118.68 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_oponenta_Jirkova.pdf
Size:
1.13 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_oponenta_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
14.06 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP
Collections