Konkurenční strategie vybraného subjektu

dc.contributor
dc.contributor.advisorMyslivcová Světlana, Ing. Ph.D. : 55314
dc.contributor.authorHoušková, Veronika
dc.contributor.otherSekerová Alena, Ing. Konzultant2 : 66399
dc.date.accessioned2019-06-07T13:19:46Z
dc.date.available2019-06-07T13:19:46Z
dc.date.committed2019-8-31
dc.date.defense2018-09-03
dc.date.submitted2017-10-31
dc.date.updated2018-12-10
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractTématem bakalářské práce je konkurenční strategie vybraného subjektu. Práce se zaměřuje na lidské zdroje podniku a na péči o tyto zdroje, které vedou k dosažení trvalé konkurenční výhody. Hlavním cílem je potvrzení či vyvrácení, že je společnost ŠKODA AUTO a.s. konkurenceschopná z pohledu získávání a udržení si kvalitních a loajálních pracovníků. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části jsou nejprve definovány pojmy konkurence, konkurenční výhoda a lidský kapitál. Popsán je také význam personálního marketingu, který souvisí s motivací pracovníků a s vytvářením loajálních zaměstnanců, přičemž právě tyto aspekty jsou zjišťovány v praktické části této práce. Po představení již zmíněné společnosti, následuje výčet benefitů a dotazníkové šetření, zda jsou zaměstnanci spokojení a tím pádem loajální této firmě. Po vyhodnocení dotazníkového průzkumu bylo potvrzeno, že má společnost ŠKODA AUTO loajální zaměstnance, díky nimž dosahuje konkurenční výhody.cs
dc.description.abstractThe theme of bachelor thesis is the competitive strategy of the selected subject. The work focuses on the human resources of the enterprise and on the care of these resources leading to the achieve the tough competitive advantage. The main objective is to confirm or refute that the company ŠKODA AUTO a.s. is competitive in terms of acquiring and keeping high-quality and loyal workers. Bachelor thesis is divided into two parts, theoretical and practical. In the theoretical part there are firstly defined terms competition, competitive advantage and human recourses. It also describes importance of staff marketing, which is linked to the motivation of workers and to the loyalty of employees, with these aspects being found out in the practical part of this work. After the presentation of the mentioned company, a list of benefits follows and a survey whether employees are satisfied and loyal to this company. Based on found information, it was confirmed that ŠKODA AUTO a.s. has loyal employees that make it competitive.en
dc.description.mark
dc.format62
dc.format.extentSchémata, Grafy, Tabulky
dc.identifier.signatureV 201900564
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/152514
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedon
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectKonkurenceschopnostcs
dc.subjectkonkurenční výhodacs
dc.subjectlidské zdrojecs
dc.subjectpersonální marketingcs
dc.subjectmotivacecs
dc.subjectloajalita zaměstnancůcs
dc.subjectbenefitycs
dc.subjectCompetitivenessen
dc.subjectcompetitive advantageen
dc.subjecthuman resourcesen
dc.subjectpersonnel marketingen
dc.subjectmotivationen
dc.subjectemployee loyaltyen
dc.subjectbenefitsen
dc.subject.verbisjob satisfactionen
dc.titleKonkurenční strategie vybraného subjektucs
dc.titleCompetitive strategy of selected subjecten
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplinePE
local.degree.programmeEkonomika a management
local.degree.programmeabbreviationB6208
local.department.abbreviationKMG
local.facultyEkonomická fakultacs
local.faculty.abbreviationFE
local.identifier.authorE15000144
local.identifier.stag37124
local.identifier.verbiskpw06581261
local.note.administratorsautomat
local.poradovecislo564
local.verbis.aktualizace2019-10-05 07:27:11cs
local.verbis.studijniprogramKMG Ekonomika a management/Podniková ekonomikacs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP_-_verze_se_zada-ni-m.pdf
Size:
1.27 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
posudek_Houskova.doc
Size:
57 KB
Format:
Unknown data format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
ProtokolSPrubehemObhajobySTAG.pdf
Size:
14.11 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP