Měření teplotního pole u žehlícíh lisů

Title Alternative:FIELD OF TEMPERATURE MEASUREMENT OF THE CLOTHES PRESS
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Bakalářská práce se zabývá měřením teplotního pole u žehlících lisů. Teoretická část obsahuje základní poznatky o sdílení tepla, typech žehlících lisů a přístrojích na bezdotykové měření teploty. Další část práce je zaměřena na vyhodnocení a rozbor měření. Toto měření teplotních polí je provedeno na žehlících lisech LPT 1250 a SP 2500 pomocí termovizní kamery a termočlánků. Naměřené hodnoty jsou zaznamenány v tabulkách a zpracovány graficky.
The aim of this graduation work is to describe the field of temperature measurement of the clothes-press. Teoretical part describes the basic knowledge about a heat exchange, types of clothes-press and a contactless temperature measurement. The next part is focused on the interpretation and analysis of the measurement. This field of temperature measurement was done at clothes-press LPT 1250 and SP 2500 using a thermo-vision camera and thermocouples. Values are contained in tables and graphically processed.
Description
katedra: KOD; přílohy: 2 CD ROM; rozsah: 68 s., 43 s. obr. příloh
Subject(s)
bezdotykové měření teploty, dotykové měření teploty, emisivita, pyrometry, teplota, teplotní pole, termoelektrické snímače, termovizní kamera, žehlící lis, measuring of the temperature without touch, measuring of the temperature with touch, emissivity, pyrometers, temperature, temperature field, thermo electrical senzore, thermo vision kamera, clothes-press
Citation
ISSN
ISBN