Pohybová aktivita a spokojenost mužů ve fitness

dc.contributor
dc.contributor.advisorAntoš Radim, Mgr. : 55238
dc.contributor.authorJedlička, Jan
dc.date.accessioned2019-08-23T08:38:34Z
dc.date.available2019-08-23T08:38:34Z
dc.date.committed2018-12-10
dc.date.defense2019-01-16
dc.date.submitted2018-6-22
dc.date.updated2019-1-16
dc.degree.levelBc.
dc.description.abstractBakalářské práce Pohybová aktivita a spokojenost mužů ve fitness se zabýváproblematikou pohybové aktivity návštěvníků vybraného fitness centra. Na základěpoznatků získaných z odborné literatury vymezuje pojem zdraví, fitness, výživu,pohybovou aktivitu, spokojenost, životní způsob a životní styl. Cílem výzkumu bylozjistit, jaká je pohybová aktivita pracujících a studujících mužů navštěvujícíchpravidelně fitness centrum, se zřetelem k dopadu vybraných faktorů na míru pohybovéaktivity a životní spokojenost. Šetření se v lednu až červnu 2018 zúčastnilo 66respondentů navštěvující liberecké fitness centrum, kterým byly rozdány dotazníkyIPAQ a DŽS. Z výzkumu vyplynulo, že pracující muži, s nižším vzděláním, vykazujívětší celkovou PA než studující, pozitivní vliv má vlastnictví kola a častěji uvádělispokojenost se svým zdravím. Studující vykazují vyšší PA při vlastnictví psa. Prácedokládá, že dílčí aktivita, jakou je např. návštěva fitness, je pouze jednou z oblastí, kterápřispívá k vyšší pohybové aktivitě v životě člověka.cs
dc.description.abstractThe bachelor thesis physical activity and satisfaction of men in fitness deals with theissue of physical activity, with regard to its realization by the fitness center´s visitors.Based on knowledge gained from professional literature, it defines the concept ofhealth, fitness, nutrition, physical activity, satisfaction, lifestyle and lifestyle. The aim ofthe research was to find out what is the physical activity of working and studying menattending a regular fitness center, taking into account the impact of selected factors onPA and life satisfaction. A total of 66 respondents attending the Liberec Fitness Centerparticipated in the research in January to June 2018, which were administered an IPAQand DHS questionnaire. Research has shown that working men with a lower level ofeducation have a higher total PA than the studying ones, the ownership of the bike has apositive impact on PA, and more often express satisfaction with their health. In the caseof students, this is a higher PA in the possession of a dog. The thesis shows that partialactivity, such as a visit to fitness, is only one of the areas that contributes to higherphysical activity in human life.en
dc.description.mark
dc.format64 s.
dc.format.extent
dc.identifier.signatureV 201900983
dc.identifier.urihttps://dspace.tul.cz/handle/15240/153327
dc.language.isocs
dc.relation.isbasedonSTACKEOVÁ, D. (2008) Fitness programy - teorie a praxe: metodika cvičení ve fitness centrech. 2., dopl. a přeprac. vyd., (1. v nakl. Galén). Praha: Galén, 2008. ISBN 978-80-7262-541-3. JANDOVÁ, S., OLEŚNIEWICZ, P., DOHNAL, T. (2014) Vybrané aspekty rekreologie. Liberec: TUL, 2014. ISBN 978-80-7494-168-9. FOŘT, P. (2004). Výživa pro dokonalou kondici a zdraví. Praha: Grada, 2004. ISBN 80-247-1057-9.
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je autorské dílo chráněné dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou https://knihovna.tul.cz/document/26cs
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act. https://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics https://knihovna.tul.cz/document/26en
dc.rights.urihttps://knihovna.tul.cz/document/26
dc.rights.urihttps://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf
dc.subjectmužics
dc.subjectpohybová aktivitacs
dc.subjectspokojenostcs
dc.subjectzdravícs
dc.subjectživotní stylcs
dc.subjectlifestyleen
dc.subjecthealthen
dc.subjectmenen
dc.subjectphysical activityen
dc.subjectsatisfactionen
dc.subject.verbislife styleen
dc.titlePohybová aktivita a spokojenost mužů ve fitnesscs
dc.titlePhysical activity and satisfaction of men in fitnessen
dc.typebakalářská prácecs
local.degree.abbreviationBakalářský
local.degree.disciplineREK
local.degree.programmeTělesná výchova a sport
local.degree.programmeabbreviationB7401
local.department.abbreviationKTV
local.facultyFakulta přírodovědně-humanitní a pedagogickács
local.faculty.abbreviationFP
local.identifier.authorP14000033
local.identifier.stag38344
local.identifier.verbiskpw06582655
local.note.administratorsautomat
local.poradovecislo983
local.verbis.aktualizace2019-10-05 07:28:03cs
local.verbis.studijniprogramKTV Tělesná výchova a sport/Rekreologiecs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
BP_Jedlicka.pdf
Size:
6.22 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek_BP_vedouci_v2016_Jedlicka_Jan.pdf
Size:
325.69 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek_vedouciho_VSKP
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Jedlicka.pdf
Size:
266.07 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Prubeh_obhajoby_VSKP