Tvorba ?stimuli? souborů pomocí grafického rozhraní

Title Alternative:The generation of testbench files by graphical user interface
Loading...
Thumbnail Image
Date
2006
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce je věnována vytváření {\clqq}stimuli`` souborů. {\clqq}Stimuli`` soubory obsahují informace, které jsou potřeba při testování správné funkčnosti číslicových obvodů navržených za pomoci HDL (hardware description language - jazyk pro popis číslicových obvodů). Pozornost je věnována jazyku VHDL, pro jehož {\clqq}stimuli`` soubory se vžilo anglické označení testbench files. Cílem diplomové práce je návrh a realizace programu, který uživateli umožní tvorbu {\clqq}stimuli`` souborů za pomoci grafického rozhraní. První kapitola je věnována obecně jazykům pro popis číslicových elektronických obvodů. Podrobněji je popsán jazyk VHDL. Následuje kapitola ověřování funkčnosti navržených modelů, speciálně jsou probírány testbench soubory jazyka VHDL. Aby navrhovaný program dodržel zaběhnuté standardy v ovládání a zobrazování, jsou ve třetí kapitole recenzovány programy, které se již v této oblasti používají. Další části jsou věnovány navrženému programu StimuliEdit. Zabývají se reprezentací, možnostmi grafického nastavování a editování číslicových signálů. Jsou zde uvedeny nejvhodnější grafické nástroje, které navržený program používá. Další kapitoly jsou věnovány problematikám načítání popisu signálů ze zdrojových souborů VHDL a ukládání nastavených průběhů do testbench souborů. Závěrečná kapitola je věnována ovládání a nastavení programu.
This work deals with testbench files. These files contain informations, which are useful for testing right functionality of digital circuits designed by hardware description language. The attention is paid to language VHDL (Very high speed integrated circuit Hardware Description Language). The main point of this work is to design and construct the program, which will we able to create testbench files by graphical user interface. First section deals with common hardware description languages. Second section is about checking right functionality of created models. Next chapter reviews the programs used for creating testbench files now. Final chapters describe construction of program StimuliEdit. Here are mentioned used principles, data structures and the control.
Description
katedra: KES; přílohy: CD ROM; rozsah: 71 s.
Subject(s)
hdl, vhdl, stimuli soubor, grafické editování signálů, hdl, vhdl, testbench files, editing signal by graphical user interface
Citation
ISSN
ISBN