Mechanicko - fyzikální vlastnosti skaného multifilového hedvábí

Title Alternative:Mechanical - physical properties twisted multifilament silk
Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tématem bakalářské práce je provést rozbor vlivu Koechlinova zákrutového koeficientu na vybrané parametry a mechaniko-fyzikální vlastnosti skaného multifilového hedvábí. Literární rešerše je zaměřená na skaní a soukání, skací a soukací stroje, tato část je určená firmě VAMAFIL, s.r.o. Dále je v rešeršní části rozbor vybraných parametrů skaného multifilu, které jsou jemnost, zákrut a seskání, a mechanicko-fyzikální vlastnosti, které jsou poměrná pevnost a tažnost. V experimentální části práce je provedeno měření pevnosti, tažnosti a seskání dvojmo a trojmo skaného multifilu s různou úrovní skacího zákrutu. Naměřené výsledky jsou vyhodnoceny a statisticky zpracovány. Je hodnocen vliv zákrutového koeficientu na úroveň poměrné pevnosti, tažnosti a seskání skaného multifilu. Na základě existujícího teoretického modelu je proveden výpočet seskání multifilu s různou úrovní zaplnění s cílem stanovit zaplnění odpovídající skanému multifilu.
Description
89 s. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
silk, yarns, materials properties, hedvábí, příze, vlastnosti materiálů
Citation
ISSN
ISBN