Možnosti cykloturistiky ve Varnsdorfu

Title Alternative:Possibilities of cycloturism in Varnsdorf
Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
AnnotationPossibilities of Cyclotourism in VarnsdorfBachelor work ?Possibilities of Cyclotourism in Varnsdorf? contains a suggestion of newcycleroutes in northern-Czech City of Varnsdorf. It presents two cycleroutes basedon analysis of situation of cyclotourism, local conditions and environment in Varnsdorf. Thecycleroutes are created in connection with border crossings so that it allows an exploitationof other already existing cycleroutes in the Lusatian Mountains and in the Federal Republicof Germany.The suggestion contains information about terrain, length and demands of the cycleroutes,it displays their vertical elevation, documentary photos of individual parts, a recommendationfor placement of vertical traffic signs and rest stops and it also presents an estimationof financial costs of the project.As a part of the suggestion there is a promotional material: a map displaying the situationof cycleroutes and a leaflet with basic information.The main benefit of the bachelor work ?Possibilities of Cyclotourism in Varnsdorf? is dataprocessing for the upcoming implementation plan for tourism development in and aroundVarnsdorf.
AnotaceMožnosti cykloturistiky ve VarnsdorfuBakalářská práce ?Možnosti cykloturistiky ve Varnsdorfu? obsahuje návrh nových cyklotrasv severočeském městě Varnsdorf. Jedná se o dvě cyklotrasy navržené na základě provedenéanalýzy stavu cykloturistiky, místních podmínek a prostředí ve Varnsdorfu. Trasy jsousituovány tak, aby spojovaly hraniční přechody a umožňovaly využití stávajících cyklotrasv Lužických horách a ve Spolkové republice Německo.Návrh obsahuje informace o průběhu, délce a náročnosti cyklotras, zobrazení výškovéhopřevýšení, fotodokumentaci jednotlivých úseků, doporučení na umístění svislého dopravníhoznačení a mobiliáře pro odpočívadla a finanční vyčíslení nákladů na realizaci.Součástí návrhu je propagační materiál: mapa zobrazující situaci cyklotras a letákse základními informacemi.Hlavním přínosem bakalářské práce ?Možnosti cykloturistiky ve Varnsdorfu? je zpracovánípodkladů pro realizaci připravovaného plánu rozvoje cestovního ruchu ve Varnsdorfu a okolí.
Description
katedra: KTV; přílohy: CD; rozsah: 60 s.
Subject(s)
bicycle, cycleroute, cycling, cyclotourism, varnsdorf, cyklistika, cyklotrasa, cykloturistika, jízdní kolo, varnsdorf
Citation
ISSN
ISBN