Ergonomická analýza vybraných pracovních míst v šicí dílně. Možnosti využití specializovaného software pro zpracování dat z monitorování pracovního místa. Vypracování obecného postupu práce při vytváření analýzy

Title Alternative:ERGONOMICS ANALYSIS OF CHOSEN WORK PLACES IN A SEWING WORKROOM
Loading...
Thumbnail Image
Date
2007
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato práce se zabývá ergonomickou analýzou vybraných pracovních míst v šicí dílně ve firmě JANEK s.r.o., výrobce pánských oblekových košil a doplňků. Vymezuje pojem ergonomie a charakterizuje jednotlivé složky pracovního systému člověk - technika - prostředí. Hodnotí pracovní podmínky vybraných pracovních míst a provádí podrobný ergonomický rozbor s použití vhodných postupů a metod. Analyzuje psychickou a fyzickou zátěž člověka a zjišťuje rozvoj jeho osobnosti při maximální efektivitě jeho činnosti. Provádí analýzu vybraných pracovních operací pomocí dvou metod a jejich následné zhodnocení
This dissertation deals with ergonomic analysis of chosen working places in a sewing workroom in the company JANEK, Ltd., manufacturer of men´s suit shirts and accessories. It defines the term ergonomics and characterizes individual parts of work system, person - technology - environment. It avaluates working conditions of selected working places and carries out detailed ergonomic analysis using suitable procedures and methods. It analyses both psychological nad physical strain on a person and surveys the development of his or her personality at maximum effectiveness of his or her activity. It carries out analysis of chosen work operations using two meethods and their subsequent evalution.
Description
katedra: KOD; přílohy: 2 CD; rozsah: 99 s., 49 s. příloh
Subject(s)
ergonomie, pracovní systém, oděvní výroba, výroba pánských košil, ergonomics, system of working, manufacture of clothes, manufacture of men´s shirts
Citation
ISSN
ISBN