Ultrazvuk v úpravě textilií

Title Alternative:Ultrasound in the treatment of textiles
Loading...
Thumbnail Image
Date
2009
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Tato diplomová práce je zpracovaná na téma Ultrazvuk v úpravě textilií. Cílem této diplomové práce je nalézt optimální podmínky pro ultrazvuk, aby bylo dosaženo co nejlepších výsledků, a to zejména v oblasti fibrilace Lyocelových vláken. V teoretické části práce je vypracován základní přehled o ultrazvuku a jeho využití, o odpadních vodách, použitých barviv a celulózových vláknech dle dostupné odborné literatury. V experimentální části práce je testován vliv ultrazvuku při odbarvování odpadních vod a při získání co největší fibrilace Lyocelových vláken.
The theme of this diploma work is ultrasound in the treatment of textiles. The aim of this diploma work is to find optimal conditions for ultrasoundin order to achieve the best results, especially in the field of fiber fibrillation Lyocell. In the theoretical part of the work is a basic overview of ultrasound and its use of waste water, dyes and cellulosic fibers according to the available literature. In the experimental part of the work is tested for the influence of ultrasonic decolozation of waste water and to obtain the greatest fibrillation Lyocell fiber.
Description
katedra: KTC; přílohy: 1 CD; rozsah: 65 s
Subject(s)
ultrazvuk, lyocelové vlákno, fibrilace, reaktivní barviva, disperzní barviva, ultrasound, lyocell fiber, fibrillation, reactive dyes, dispersed dyes
Citation
ISSN
ISBN