Implementace komunikačního protokolu Siemens USS na platformě PLC automatů BR

Abstract
Cílem bakalářské práce byla implementace komunikačního protokolu Siemens USS na platformě PLC automatů B&R-Automation. Začátek práce je věnován studiu dokumentace USS protokolu, jeho struktuře a způsobu použití. Jelikož se jedná o protokol vyvinutý firmou Siemens, nemá podporu na konkurenčních řídicích systémech. Proto bylo nutné navrhnout vhodnou datovou strukturu a vytvořit program v prostředí B&R Automation Studio, který bude zajišťovat veškeré náležitosti USS protokolu. Výsledný program řeší veškerou stavbu, odeslání a přijetí telegramu. Program je vytvořen s cílem ovládání jednoduchých frekvenčních měničů Siemens, ale je s ní možné řídit i složitější frekvenční měniče.
The thesis deals with implementing a Siemens USS communication protocol on the B&R-Automation PLC platform. The first part focuses on the study of the USS protocol's documentation, it's structure and means of use. Since the protocol was developed by the Siemens company it does not have the support of other competing control systems. Developing a suitable data structure and programme in the B&R Automation Studio environment was necessary for meeting every requirement of the USS protocol. The final programme is meant to deal with the build, sending and receiving of the telegram. This programme is developed with the goal of controlling the Siemens variable frequency drive but also allows to be used with more advanced ones.
Description
Subject(s)
USS protokol, B&R-Automation, Siemens, Frekvenční měniče, PLC, řídicí automat, USS protocol, B&R-Automation, Siemens, variable frequency drive, PLC, programmable controller
Citation
ISSN
ISBN