Hodnotová orientace žáků na 2. stupni ZŠ

Title Alternative:Value Orientation of Students at the Second Grade of a Primary School
Loading...
Thumbnail Image
Date
2014
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce se zabývá zjišťováním hodnotových preferencí žáků na 2. stupni ZŠ. Práce se věnuje jednotlivým činitelům působícím na utváření hodnotového systému dnešních adolescentů. Teoretická část se věnuje vymezení a kategorizaci pojmů: hodnoty, potřeby, přesvědčení, postoje, hodnotová orientace, hodnotový systém, morální vývoj, sociální souvislosti života člověka, socializace a individualizace osobnosti, adolescence a reforma české školy. Praktická část se zabývá zjišťováním hodnotových preferencí žáků na 2. stupni ZŠ. Tato část je zaměřena na porovnání struktury a obsahu hodnotových preferencí žáků 6. a 9. ročníku a také zjišťování odlišností mezi hodnotovými preferencemi dívek a chlapců. Získané výsledky jsou porovnány s výzkumem NIDM nazvaným Hodnotové orientace dětí ve věku 6 15 let publikovaného roku 2011.
Description
123 s., 8 s. příl. :tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
adolescence, hodnotová orientace, adolescence
Citation
ISSN
ISBN