Srovnání sportovní přípravy skokanů do vody v České republice a v zahraničí

Title Alternative:The comparison of divers training in the Czech Republic and abroad
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
This thesis deals with the comparison of divers training in pupil and junior category in the Czech Republic, in the German Federal Republic and in Ukraine (on behalf of one chosen club). Conformities and differences in sport training were highlighted when being compared. The result of the comparison is that the Czech Republic misses professional coaches in fancy diving and that there is not really sophisticated system of choosing talented youth. Based on the German and Ukraine systems of divers training, an outline of recommendations for improvement of diving training in the Czech Republic was made. In comparison with German and Ukraine diving clubs, the Czech Republic has got lack of qualified coaches.
Tato diplomová práce se zabývá srovnáním sportovní přípravy skokanů do vody žákovské a juniorské kategorie v České republice, ve Spolkové republice Německo (SRN) a na Ukrajině (v zastoupení jednoho vybraného klubu). Při porovnání byly zdůrazněny shody i rozdíly ve sportovní přípravě. Ze srovnání vyplynulo, že výrazným nedostatkem skoků do vody v České republice jsou chybějící profesionální trenéři a nepropracovaný systém výběru talentované mládeže. Na základě inspirace systémy sportovní přípravy v SRN a na Ukrajině jsme vytvořili nástin doporučení pro zefektivnění sportovní přípravy skokanů do vody v rámci České republiky. Česká republika má nedostatek kvalifikovaných trenérů na rozdíl od německých a ukrajinských skokanských klubů.
Description
katedra: KTV; přílohy: CD; rozsah: 98s., 10 s. příloh
Subject(s)
fancy diving, coach, talent, sport preparation, training, diver, skoky do vody, trenér, talent, sportovní příprava, trénink, skokan
Citation
ISSN
ISBN