Znaky a symboly patriotismu v amerických vědeckofantastických filmech devadesátých let 20. století

Title Alternative:Signs and Symbols of Patriotism in American Science Fiction Films of the 1990s
Abstract
Bakalářská práce s názvem Znaky a symboly patriotismu v amerických vědeckofantastických filmech devadesátých let 20. století se zabývá analyzováním znaků a symbolů patriotismu ve třech zvolených filmech, jmenovitě Armageddon, Den nezávislosti a Drtivý dopad. Dále se práce zabývá popisem politických a společenských událostí devadesátých let 20. Století v rámci Spojených států amerických a má za cíl dokázat, že tyto události měly vliv na filmové producenty a jejich postoje a názory, které se promítly do jejich filmů právě v podobě patriotismu.
Description
43 stran
Subject(s)
patriotism, science fiction films, vlastenectví, vědecko-fantastické filmy
Citation
ISSN
ISBN