Predikace tvaru a velikosti svarové lázně u metody svařování MAG

Title Alternative:Prediction the geometry and size of the weld pool in welding methods 135 (MAG)
Loading...
Thumbnail Image
Date
2010
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diploma thesis deals problem prediction capabilities of the geometry and size of the weld pool in arc welding methods, specifically for the method 135 (MAG) Search for optimum utilization of the software SYSWELD for the geometric definition of the weld pool, the definition of the heat source model in the software and modify the parameters obtained at the test welds. Goal of this paper is the proposal and definition of a functional model of heat sources suitable for the welding method which is used in welding of corner joint weld, a certified by simulation calculation and comparison of results with the real weld made in the laboratory. As a basis for the defining parameters of the model of source of the heat was on the basis of geometric analysis conducted weld built mathematical definition. This definition allows to predict the geometrical shape of the weld size a4 by CSN EN 29629, carried out on materials 11373 with protective gas EUROMIX \regm{} M21, depending on welding speed.
Diplomová práce řeší možnosti predikce geometrie a velikosti svarové lázně u metod svařování elektrickým obloukem, konkrétně pro metodu 135 (MAG). Hledá optimální využití programu SYSWELD pro geometrickou definici svarové lázně, definici modelu zdroje tepla v tomto programu a jeho modifikaci parametry získanými při zkušebních svarech. Cílem práce je návrh a definice funkčního modelu zdroje tepla vhodného pro danou metodu svařování, použitou při svařování koutového svaru, jeho ověření simulačním výpočtem a komparace výsledků s výsledky skutečných svarů provedených v laboratoři. Jako podklad pro definování parametrů modelu zdroje tepla byla na základě geometrické analýzy provedených svarů postavena matematická definice. Tato definice umožňuje predikovat geometrický tvar svaru velikosti a4 dle ČSN EN 29629, provedeném na materiálu 11373 s ochranným plynem EUROMIX\regm{} M21, v závislosti na rychlosti svařování.
Description
katedra: KSP; přílohy: CD ROM; rozsah: 101
Subject(s)
mag, prediction, weld pool, sysweld, mag, predikce, svarová lázeň, sysweld
Citation
ISSN
ISBN
Collections