Kreativní deník jako vzdělávací pomůcka

Abstract
Bakalářská práce se zabývá různými metodami, které lze využít při práci s kreativními deníky v předškolním vzdělávání. Teoretická část se věnuje kreativitě a způsobům, jak ji jako pedagog rozvíjet. Dále se věnuje různým druhům kreativních deníků a metod jejich vedení. Praktická část přináší především metodiku vedení osobních kreativních deníků, poznatky, postřehy a obecná doporučení vycházejících z praxe. Zabývá se také předtištěnými kreativními deníky a metodikou Dr. Claire Warden zvanou Floorbook.
The bachelor thesis deals with different methods that can be used when working with creative journals in preschool education. The theoretical part deals with creativity and ways how to develop it as an educator. It also discusses different types of creative journals and methods of keeping them. The practical part mainly presents methods of keeping personal creative diaries, findings, insights and general recommendations based on practice. It also deals with pre-printed creative journals and Dr. Claire Warden's methodology called Floorbook.
Description
Subject(s)
kreativní deník, kreativita, tvořivost, kreativní myšlení, předtištěné kreativní deníky, Floorbook
Citation
ISSN
ISBN