Studium elektromagnetického záření emitovaného při elektrostatickém zvlákňování

Title Alternative:Study of electromagnetic radiations emitted during electrostatic spinning
Loading...
Thumbnail Image
Date
2013
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Technická Univerzita v Liberci
Abstract
Diplomová práce se zabývá prozkoumáním fyzikálních zákonitostí, jenž osvětlují vznik různých zářivých výbojů při elektrostatickém zvlákňování. Inspiraci čerpá z experimentů provedených v nedávné době v zahraničí. Vychází z původní práce F. W. Peeka (1929), kterou modifikuje a poznatky rozšiřuje na novou sadu experimentů. Pomocí spektrometrů schopných detekovat UV a RTG záření porovnává rozdílné experimentální sestavy a jimi emitovaná záření na rozdílných energiích. Výstupní informace by měly sloužit k popsání záření, které jsou pozorovatelné při elektrostatickém zvlákňování. Získané poznatky mohou posloužit ke konstrukci zařízení na detekci rozdílných látek v plynných atmosférách nebo filtrů, jenž by pomocí vysokých elektrických intenzit na vodičích a generování ozónu rozkládaly cizorodé látky procházející tělesem filtru.
Description
74 s. :obr., tab., grafy +CD ROM
Subject(s)
electrospinning, electromagnetic radiation, elektrostatické zvlákňování, elektromagnetické záření
Citation
ISSN
ISBN